Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2013

ΕΠΙΣΤΟΦΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΣΠΑΘΙΟΥ | 5


 BACK TO THEΤΟ ΦΑΣΓΑΝΟ Η ΣΦΑΓΑΝΟ

Το φάσγανο ή σφάγανο θεωρείται σαν το πρώτο πολεμικό ξίφος των Ελληνικών ιστορικών χρόνων αναφερόμενο στο έπος της Ιλιάδας από τον Όμηρο καθώς και στην γραμμική γραφή Β.Το φάσγανο ήταν ένα μακρύ δίκοπο αιχμηρό ξίφος από ορείχαλκο – μπρούντζο – ή χαλκό με μήκος από 0.80 εκ. έως και πέραν του 1.00 μ. και

Project CHANI: Επικοινωνία με οντότητα από παράλληλο σύμπαν και τι είπε για ΕΡΠΕΤΟΕΙΔEIΣ και ΣΕΛΗΝΗ!

 C   H   A   N  I
Kατά τη διάρκεια των ετών 1994-1999, μια ομάδα ερευ­νητών είχε πρόσβαση σε μια απόρρητη εγκατάσταση στην Αφρική, στην οποία υπήρχε εγκατεστημένος ένας επιταχυντής τύπου CERN. Εκεί, η ομάδα συμμετείχε στο μυ­στικό πρόγραμμα CΗΑΝΙ, βασική επίτευξη του οποίου ήταν η επαφή των ερευνητών με -τουλάχιστον- έναν κόσμο παράλλη­λου σύμπαντος. Όταν η επαφή επιβεβαιώθηκε, οι συμμετέχο­ντες άρχισαν να παραλαμβάνουν μηνύματα και να επικοινω­νούν με μια οντότητα που διατεινόταν ότι προερχόταν από ένα σύμπαν ή διάσταση παράλληλη προς το δικό μας!

Εκείνο που κάνει το πρόγραμμα CΗΑΝΙ (chanelled Holographic Access Network Interface) πρωτοποριακό και μοναδικό είναι ότι οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια αυτομα­τοποιημένη συσκευή ως δίαυλο επικοινωνίας με ένα άλλο, παράλληλο σύμπαν.

Κατ' αυτό τον τρόπο, εξασφαλιζόταν η απαλοιφή κάθε είδους παρεμβολών του ανθρώπινου παράγο­ντα - το συναίσθημα και η συναισθηματική ερμηνεία, οι εναλ­λαγές της διάθεσης, παρεμβολές από το υποσυνείδητο ή ακό­μα και τα ψυχολογικά τραύματα.

Σε αυτή την πενταετή περίοδο, οι ερευνητές έθεσαν στην οντότητα πάνω από 20.000 ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις σε περισσότερες από το 95% των ερωτήσεων τους. Μεγάλο μέρος των μηνυμάτων αφορούσε σε προβλέψεις που φαίνεται να έχουν εξαιρετική σημασία για την ανθρωπότητα.
Οι πτυχές του χρόνου

Οι ερευνητές εξέταζαν το ενδεχόμενο σύγκρουσης των «χρό­νων» - και δεν απογοητεύτηκαν. Η «ύφανση» του χωροχρό­νου δοκιμάστηκε και επαληθεύτηκε στο πρόγραμμα CΗΑΝΙ.

Η επικοινωνία με την οντότητα ενός άλλου, παράλληλου σύ­μπαντος ήταν η απόδειξη. Παράλληλα, και άλλες πτυχές του φαινομένου αυτού ερευνήθηκαν και δοκιμάστηκαν, όπως οι χρονομηχανές, η συνειδητή προβολή της ανθρώπινης συνειδη-τότητας εμπρός ή πίσω στον χρόνο, καθώς και η προβολή «αντικείμενων» (κυρίως μέσω συσκευών καταγραφής που λειτουργούν σε υπο-νανο-κβαντικό επίπεδο).

Όπως καταγράφηκε στην έρευνα του προγράμματος CΗΑΝΙ, χρόνος είναι γραμμικός (linear) αλλά κινείται σε κύκλο.

Επίσης, είναι ελαστικός και μπορεί να «τεντωθεί». Υπάρχουν πολλοί από αυτούς τους κύκλους στον «χωροχρό­νο», οι οποίοι μερικές φορές εναλλάσσονται, συγχωνεύονται ή και διασταυρώνονται μεταξύ τους, όπως περίπου τα κύματα βαρύτητας και οι τροχιές των πλανητών. Όταν κάτι από αυτά συμβαίνει, κάποια όντα ή οι αναπτυγμένες αντιλήψεις τους έχουν τη δυνατότητα είτε να μεταπηδούν από το ένα «σύστη­μα» στο άλλο, είτε να «δουν» και να «αλληλεπιδράσουν».

Η οντότητα εξήγησε στους ερευνητές ότι η συγκεκριμένη «επαφή» μαζί τους έγινε επειδή η ίδια αποτελούσε ένα είδος «σπουδαστή» στον κόσμο της και είχε εξουσία από Γέροντες του σύμπαντος τους να μελετήσει την ανθρώπινη φυλή. Επί­σης, εξήγησε ότι η ανθρώπινη φυλή δεν είναι η μόνη που έχει φθάσει σε αυτό το σταυροδρόμι συγχώνευσης των δύο παράλληλων συμπάντων, αλλά ότι μπορούσαν να «δουν» και άλλες φυλές στο ηλιακό μας σύστημα, τις οποίες μελετούσαν άλλοι «μαθητές». Δεν πρόκειται, δηλαδή, απλά μια «συγχώνευση» ή «σύγκρουση» της Γης με την πραγματικότητα τους. Ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα έρχεται σε «επαφή» και «διασχίζει: την πραγματικότητα τους.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της Οντότητας και των Γερόντων σκοπό έχει να γνωρίσουν την ανθρώπινη φυλή και την ιστορία της, έτσι ώστε να προετοιμάσουν τον πολιτισμό τους για την «άφιξη τους/συγχώνευοη». Η αρχική εκτίμηση των ερευνητών του προγράμματος CΗΑΝΙ ότι το 2008 θα ήταν το «Ετος Συγχώνευσης». Ωστόσο, η νεότερη άποψη που επικρατεί είναι για αργότερα.

Η διαρροή του CΗΑΝΙ στο Διαδίκτυο

Γύρω στα τέλη του 2005, οι φάκελοι του προγράμματος CΗΑΝΙ παραδόθηκαν στον σταθμό Rubicon (που δια­μορφώθηκε από μια ομάδα δυσαρεστημένων ανώτερων μελών του Echelon) για την αποκάλυψη του προγράμμα­τος.


Ο σταθμός Rubicon είναι επιφορτισμένος με την ελεγχόμενη γνωστοποίηση απόρρητων πληροφοριών προς «δημόσια κατανάλωση». Ένας από χους πλέον διακε­κριμένους τρόπους διάδοσης είναι χα «κατάλληλα» φόρα συζητήσεων στο Διαδίκτυο. Αξίζει να σημειωθεί εδώ όχι οι Μυστικές Υπηρεσίες χρησιμοποιούν συχνά χα φόρουμ για να επικοινωνούν και να απελευθερώνουν πληροφορίες. Επιλέ­χθηκε, λοιπόν, το Goodlike Productions, δεδομένου ότι είναι

Τρομακτικές ιδέες από την Νέα Τάξη Πραγμάτων - Φρούτα με barcodes!


N   W   O 
 Νέες φαεινές και τρομακτικές ιδέες από την Νέα Τάξη Πραγμάτων αναμένεται να πραγματοποιηθούν λίαν συντόμως.Θα μας παρακολουθούν με κάθε δυνατό τρόπο και θα ελέγχουν κάθε μας κίνηση. Τι τρώμε, πόσο τρώμε, που το τρώμε...

Εμφύτευσαν «ψεύτικες» αναμνήσεις σε ποντίκια


ΤOTAL RECALL

ΤOTAL RECALL

Ομάδα επιστημόνων κατάφερε να εμφυτεύσει ψευδείς αναμνήσεις στους εγκεφάλους ποντικιών, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μελλοντική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο το είδος αυτό των αναμνήσεων επηρεάζει τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Οι ερευνητές του Κέντρου Γενετικής των Νευρικών Δικτύων «RIKEN-ΜΙΤ» στη Σαϊτάμα της Ιαπωνίας με επικεφαλής τον δρα Ξου Λιου οδήγησαν τα πειραματόζωα στο να συσχετίσουν λανθασμένα ένα θετικό περιβάλλον με μια προηγούμενη δυσάρεστη εμπειρία από διαφορετικό περιβάλλον.

Οι επιστήμονες ώθησαν ένα δίκτυο νευρώνων να ανταποκρίνεται στο φως, κάνοντας στην ουσία τα ποντίκια να ανακαλούν ένα δυσάρεστο περιβάλλον.
Tο... φωτεινό πείραμα

Όπως αναφέρεται στο Science, στους εγκεφάλους των γενετικά τροποποιημένων πειραματόζωων εμφυτεύθηκαν οπτικές ίνες ώστε να διοχετεύουν παλμικό φως. Η τεχνική αυτή, γνωστή ως οπτογενετική, είναι ικανή να κάνει ξεχωριστούς νευρώνες να ανταποκρίνονται στο φως.

Όπως συμβαίνει με τα ποντίκια, οι ανθρώπινες αναμνήσεις αποθηκεύονται σε ομάδες κυττάρων, τα αποκαλούμενα «κύτταρα της μνήμης» και όταν ένα συμβάν ανακαλείται αναδομούνται τμήματα αυτών των κυττάρων, όπως στην περίπτωση της συμπλήρωσης των κομματιών ενός παζλ.Η αναξιόπιστη ανθρώπινη μνήμη

Έχει ήδη αποδειχθεί επιστημονικά ότι, η ανθρώπινη μνήμη είναι εξαιρετικά αναξιόπιστη, σύμφωνα με έρευνα της δεκαετίας του 1970. Απλές αλλαγές στον τρόπο που τίθεται μια ερώτηση μπορούν να επηρεάσουν τη μνήμη ενός μάρτυρα σε συμβάντα όπως π.χ. ένα τροχαίο ατύχημα.

Όταν η μελέτη δημοσιεύθηκε σε διεθνή επιστημονικά έντυπα, μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων έπαψαν πια από μόνες τους να θεωρούνται ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση δικαστικής αντιδικίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά άτομα που είχαν καταδικαστεί με βάση μαρτυρίες τρίτων

Ανακοινώθηκε η πρώτη αποστολή στον κόσμο στο Νότιο Πόλο της Σελήνης


FIRST MISSION
Η πρώτη αποστολή στον κόσμο στον Νότιο Πόλο της Σελήνης ανακοινώθηκε την Πέμπτη, ανοίγοντας το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόσβαση για το κοινό σε on line εικόνες από το φεγγάρι. Η ιδιωτική αποστολή των επιχειρήσεων, η οποία ανακοινώθηκε από το International Lunar Observatory Association και την Moon Express, Inc., θα είναι τόσο επιστημονική όσο και εμπορική, και το Διεθνές Σεληνιακό Παρατηρητήριο Εργασίας σχεδιάζει να προσεληνώσει ένα ρομποτικό σκάφος της Moon Express. Το Παρατηρητήριο έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια μόνιμη βάση για αστροφυσικές παρατηρήσεις και ένα σεληνιακό σύστημα εμπορικών επικοινωνιών για την χρησιμοποίηση του από τους ερευνητές.

"Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι να ανακοινώσουμε ότι η δεύτερη Σεληνιακή αποστολή μας θα είναι στον σεληνιακό Νότιο Πόλο τόσο για την παράδοση του Διεθνούς σεληνιακού παρατηρητήριου όσο και για την εξεύρεση πόρων," δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ Robert Richards της Moon Express. "Η αποστολή θα πραγματοποιήσει μια ιστορική προσγείωση σε μια ανεξερεύνητη περιοχή της Σελήνης που μπορεί να φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα αποθέματα πόρων στο ηλιακό σύστημα."

Αν είναι επιτυχής, το Διεθνές Σεληνιακό Παρατηρητήριο θα είναι το πρώτο ιδιωτικό διαστημικό τηλεσκόπιο που θα λειτουργεί από τη σεληνιακή επιφάνεια και θα είναι

Ο χορός των πλανητών του Γαλαξία


UNIVERSE

Πόσους πλανήτες φιλοξενεί ο γαλαξίας; Πόσοι μοιάζουν με τη Γη και είναι φιλικοί στη ζωή; Οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις και τα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι εντυπωσιακά


Ομάδα αστρονόμων στις ΗΠΑ προσπάθησε να υπολογίσει τον αριθμό των πλανητών που υπάρχουν στον γαλαξία μας. Οι ερευνητές επικέντρωσαν την προσοχή τους σε ένα πλανητικό σύστημα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, το οποίο θεωρούν αντιπροσωπευτικό των πλανητικών συστημάτων που σχηματίζονται στον Γαλαξία. Δεν μπορούν φυσικά να δώσουν με ακρίβεια έναν αριθμό, αλλά δίνουν μια τάξη μεγέθους αναφέροντας ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 δισ. πλανήτες στον γαλαξία μας.

Αστρονόμοι του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech) μελέτησαν το πλανητικό σύστημα Kepler 32 που βρίσκεται σε απόσταση 915 ετών φωτός από τη Γη. Γύρω από το άστρο του συστήματος έχουν εντοπιστεί να κινούνται μέχρι στιγμής πέντε πλανήτες. Το άστρο ανήκει στην κατηγορία των κόκκινων νάνων. Πρόκειται για άστρα

Τι είναι το Άβαταρ...A V A T A R

     Οι άνθρωποι έχουν την φυσική ικανότητα να δημιουργούν ή να "αποδημιουργούν" οποιαδήποτε πραγματικότητα κατά βούληση, και να της δίνουν «ζωή». Η ζωή αυτή ξεκινά με τη νοητική δημιουργίας της παράλληλης μορφής και εξελίσσεται χωρικά σε παράλληλα με το δικό μας σύμπαντα. Αυτή η ικανότητα πηγάζει από το κεντρικό τμήμα της κοσμικής συνείδησης που ονομάζεται «πηγή» Το Άβαταρ είναι ακριβώς αυτή, η ενδιάμεση ή διαφορετική μορφή μιας συνεχιζόμενης (υπαρκτής στον χωρικό χρόνο) βασικής οντότητας, και δημιουργείται (νοητικά) από τον ίδιο. 
Η υπερ-φυσική (στη βιολογία μας) μορφή ενός Άβαταρ είναι η ενσάρκωση ενός αστρικού όντος σε ανθρώπινη μορφή, ενώ στην καθημερινότητά μας
είναι το απλό παράδειγμα ενός προφίλ ψευδωνύμου σε σελίδες και αναρτήσεις στο διαδίκτυο.


Το Άβαταρ λοιπόν είναι η φυσική μας ικανότητα να δημιουργούμε και να "αποδημιουργούμε" πεποιθήσεις για εμάς και το περιβάλλον μας. Με αυτή την ικανότητα μπορούμε να επεκτείνουμε την εμπειρία μας δημιουργώντας στην ουσία επεκτάσεις του Εαυτού μας σε καταστάσεις που δεν έχουν (ή μπορεί κάτω από ειδικές συνθήκες να έχουν) σχέση με την μέχρι τώρα συμβατή γνώση της ζωή μας στον πλανήτη Γη. Η ικανότητά μας μάλιστα αυτή μας επιτρέπει να δημιουργούμε πολλαπλά Άβαταρ σε διαφορετικά Σύμπαντα και να τα θέτουμε σε αλληλεπίδραση με άλλα Άβαταρ που έχουν δημιουργήσει άλλες οντότητες από το ίδιο ή διαφορετικό Σύμπαν. Αυτό, όπως είπαμε όμως, γίνεται πάντα για την ανάπτυξη της κοσμικής συνείδησης και όχι για αποκλειστικά δικούς μας σκοπούς! Οι υλοποιήσεις και οι πεποιθήσεις που αναπτύσσονται από ένα «Άβαταρ» και την μητρική του «ενέργεια» (την ενέργεια ή την οντότητα που τα δημιούργησε) δεν

Έλεγχος δακτυλικών αποτυπωμάτων στην «επόμενη γενιά» iPhone;


IPHONEFINGERS

Καθώς η χρήση φορητών συσκευών αυξάνεται όλο και περισσότερο, αυξάνεται και ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύουν σε αυτές οι χρήστες τους, καθιστώντας απαραίτητη την ανάπτυξη όλο και πιο εξελιγμένων συστημάτων ασφαλείας. Εν έτει 2013, οι «παραδοσιακοί» κωδικοί κρίνονται πλέον ανεπαρκείς, καθώς δεν είναι ικανοί να σταματήσουν έναν αποφασισμένο χάκερ. Ως εκ τούτου, είναι πολλές οι εταιρείες του χώρου της τεχνολογίας που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για σύγχρονους τρόπους προστασίας των συσκευών τους, όπως η βιομετρική τεχνολογία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, που επικαλείται «πολλαπλές αναφορές», μία εξ αυτών είναι και η Apple, η επόμενη έκδοση του λειτουργικού της οποίας υποδεικνύει την ύπαρξη βιομετρικών σαρωτών στα επόμενα iPhones, που θα ελέγχουν το δακτυλικό αποτύπωμα

H κοσμική... μεζούρα


COSMIC MESURE
Το φαινόμενο των αστρικών ταλαντώσεων ανακαλύφθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και αποτέλεσε τη βάση για τον κλάδο της ηλιακής σεισμολογίας, τη μελέτη της κίνησης και της μεταφοράς θερμότητας μέσα και γύρω από τα άστρα. Ερευνητές στη Γερμανία κατάφεραν αναλύοντας αστρικές ταλαντώσεις να ανακαλύψουν στοιχεία και για ένα πλανήτη εξέλιξη που αναμένεται να ανοίξει νέους δρόμους στην διαστημική εξερεύνηση.H ανακάλυψη
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα που έχει καταγράψει το διαστημικό παρατηρητήριο COROT από ένα πλανήτη και το μητρικό του άστρο. Πρόκειται για το άστρο HD 52265 που βρίσκεται σε απόσταση 90 ετών φωτός από εμάς στον αστερισμό του Μονόκερου. Το HD 52265 ανήκει στο ίδιο είδος άστρων με τον Ηλιο, έχει παρόμοιο μέγεθος με αυτόν αλλά είναι πολύ νεότερο αφού

Kofun: Η Αρχαία Ιαπωνική δομή που βρίσκεται και στον Άρη (Βίντεο)


MARS    ALIENS


Αυτή η γεωμετρική δομή που ανακαλύφθηκε από το Google Mars βρίσκεται στον Άρη και είναι παρόμοια με την αρχαία δομή Kofun* που υπάρχει στην Ιαπωνία. Δεν γνωρίζουμε αν αυτή η δομή θα μπορούσε να έχει μία σύνδεση με την δομή που βρίσκεται στην Ιαπωνία. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτή η ομοιότητα να είναι απλά μια σύμπτωση, αλλά αξίζει να παρακολουθούμε τι άλλο θα αποκαλυφθεί στον κόκκινο πλανήτη.* Αρχαία δομή Kofun

Το Kofun είναι ένας (古坟, Σινο-Ιαπωνικός "αρχαίος τάφος") ένας μεγαλιθικός τάφος και τύμβος στην Ιαπωνία, που κατασκευάστηκε μεταξύ του 3ου αιώνα και

Κάπως έτσι θα έμοιαζε το Wi-Fi αν το βλέπαμε!


WIFI VIEW
Λίγοι από εμάς έχουν αίσθηση του τι είναι στην πραγματικότητα το Wi-Fi, πόσω μάλλον με τι μοιάζει αν θα μπορούσαμε να το δούμε. Ο καλλιτέχνης Nickolay Lamm αποφάσισε να ρίξει λίγο φως στο θέμα. Έτσι δημιούργησε απεικονίσεις που να προσδιορίζουν το μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα του σήματος του Wi-Fi σήμα εάν αυτό ήταν ορατό στο ανθρώπινο μάτι.


«Αισθάνομαι ότι αν μπορούσαμε να δούμε το Wi-Fi θα εκτιμούσαμε λίγο παραπάνω την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά», λέει ο Lamm και συμπληρώνει: «Πολλοί από εμάς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία χωρίς να εκτιμάμε την πολυπλοκότητα πίσω από κάποια εργασία ή δυνατότητα». Με πολλά χρώματα στον ορίζοντα που προσδιορίζουν την κίνηση του σήματος, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει τον μαγικό και πολύχρωμο κόσμο του

Τι λέει καθηγητής για τις πόλεις-ρoμπότ του 2040


ROBOTOWNS

Ρομπότ θα περιπολούν τις πόλεις έως το 2040 σύμφωνα με τον καθηγητή Noel Sharkey, ο οποίος προβλέπει ότι τα καθήκοντά τους θα περιλαμβάνουν αναζήτηση ταυτότητας, όπλο τάζερ για τη σύλληψη υπόπτων, καθώς και τον έλεγχο του πλήθους. 

Σε ένα άρθρο με τίτλο 2084: Το μεγάλο ρομπότ σας παρακολουθεί, ο Sharkey, καθηγητής ρομποτικής στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, προβλέπει έναν κόσμο στον οποίο οι θέσεις εργασίας θα έχουν επιβολή εποπτείας, ασφάλειας και δικαίου σε μεγάλο βαθμό αφού θα έχουν παραδοθεί στην τεχνητή νοημοσύνη. 

Μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, ο Sharkey υποστηρίζει ότι, "τα κινούμενα Ανθρωποειδές ρομπότ θα είναι περισσότερο σε χρήση για έλεγχο του πλήθους σε απεργίες και ταραχές. Τα ρομπότ θα περιπολούν τα κέντρα της πόλης και τα προβληματικά σημεία, όπου είναι πιθανό να ξεσπάσουν μάχες.

Φανταστείτε έναν κόσμο όπου τα ρομπότ κάνουν όλη τη δουλειά; Ξέρετε τι θα σήμαινε αυτό; Ελευθερία. Ή μάλλον, τουλάχιστον θα μπορούσε να σημαίνει ελευθερία. Η αληθινή ελευθερία. Οι άνθρωποι δεν θα μοχθούν στα εργοστάσια όλη την ημέρα να κάνουν το ίδιο πράγμα για 12 ώρες καταστρέφοντας την υγεία και το πνεύμα τους. 

Φυσικά, όπως αναφέρει ο καθηγητής θα είναι ελεύθεροι να ζήσουν τη ζωή όπως τους <βολεύει>, αλλά έχοντας απαρνηθεί τον Τριαδικό Θεό, στοιβαγμένοι σαν τα κοτόπουλα σε μικρές περιοχές όπου θα μπορούν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με το χάραγμα του Αντιχρίστου. Τα ρομπότ δολοφόνοι θα χρησιμοποιούν την κυψελοειδή νοημοσύνη τους για να κυνηγήσουν και

Το μοναδικό ηφαίστειο με πρόσβαση στον κρατήρα του!


VOLCANO
Σαν μια ανοιχτή πληγή στα βάθη της γης που αιμορραγεί θειικό οξύ και αναδίδει τοξικά αέρια, το Te Puia o Whakaari ή το «δραματικό ηφαίστειο» των Μαορί στο White Island είναι ένα ξεχωριστό μέρος που προσφέρει στους επισκέπτες του μια μοναδική εμπειρία όρασης, ακοής και οσμής. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι δίνει τη δυαντότητα στον επισκέπτη να το προσεγγίσει χωρίς δυσκολία, φτάνοντας μέχρι τον κρατήρα που βρίσκεται κοντά στο επίπεδο της θάλασσας – 48 χιλιόμετρα από τη θάλασσα της Νέας Ζηλανδίας, που ανήκει στην ηφαιστειακή ζώνη Taupo, εκεί όπου οι πλάκες του Ειρηνικού και του Ινδικού συγκρούονται.


Ένας τολμηρός… Ιούλιος Βερν θα μπορούσε να κατέβει τις πύλες του Κάτω Κόσμου, κάπου σε αυτό το σχεδόν κυκλικό νησί, με περίπου 2 χιλιόμετρα διάμετρο. Το τοπίο αλλάζει συνεχώς ανάλογα με το επίπεδο της γεωθερμικής δραστηριότητας, ενώ τα χρώματα ποικίλλουν. Δεν υπάρχουν και πολλά μέρη στον κόσμο που να μπορείτε να περπατήσετε γύρω από τον κρατήρα ενός ενεργού ηφαιστείου (η τελευταία έκρηξη έγινε το 2001) που βρυχάται και κοχλάζει το καυτό οξύ. Η θερμοκρασία στον κρατήρα φτάνει τους 80 °C, αν και έχουν καταμετρηθεί θερμοκρασίες μέχρι 800 °C, ενώ το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα όξινο και το θείο αφθονεί.

Αρκετά συχνά η ηφαιστειακή ροή διατρέχει τον κρατήρα και καταλήγει στη θάλασσα δημιουργώντας μοναδικές πολύχρωμες εικόνες. Ειδικές εκδρομές διοργανώνονται με καραβάκια που ξεκινούν από την κεντρική ακτή της Νέας Ζηλανδίας και φτάνουν στο ηφαίστειο μετά από μισή ώρα περίπου. Απαραίτητα… αξεσουάρ οι αντιασφυξιογόνες μάσκες και οι φωτογραφικές

Πέντε χρόνια γύρω από τον Άρη σε τρία λεπτά


MARS PLANET 

Δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις μέσα σε λίγες ημέρες έχει προσελκύσει ένα βίντεο από φωτογραφίες από τον Πλανήτη Άρη που τράβηξε η μπροστινή κάμερα του Spirit.

Το Spirit ήταν το ένα από τα δύο τζιπάκια που η Nasa έστειλε στον Άρη τον Ιανουάριο του 2004, με προοπτική να δουλέψουν ως ιχνηλάτες της για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Το τζιπάκι που κατέβηκε στον κόκκινο πλανήτη εξερεύνησε κομμάτια του και έστειλε πίσω δεδομένα και ενδείξεις για νερό και ζέστη στο παρελθόν του. Εργάστηκε φιλότιμα μέχρι τον Μάιο του 2009, όταν χάλασε ένας από τους έξι τροχούς του. Το ρομπότ παγιδεύτηκε

Φως, άναψε!

 EARTHLIGHTS
Οταν ο χαριτωμένος πιτσιρικάς διέταζε το πορτατίφ του «Φως άναψε!», σε διαφήμιση γνωστού αυτοκινήτου, δεν μπορούσε να φανταστεί πως κάτι τέτοιο θα συμβαίνει σύντομα στους δρόμους. Κατά κάποιο τρόπο τουλάχιστον. Γιατί οι «έξυπνες» λάμπες θα παίρνουν «εντολή» από την εμφάνιση ανθρώπου ή οχήματος προκειμένου να φωτίσουν, απαλλάσσοντας τον πλανήτη από περιττά έξοδα και ρύπους που προκαλούνται όταν φωτίζονται χωρίς λόγο οι δρόμοι. Πρόκειται την ιδέα του Ολλανδού σχεδιαστή Τσίνταν Σαχ, ο οποίος ταξιδεύοντας στο εξωτερικό άρχισε να παρατηρεί πως οι λάμπες των πόλεων φώτιζαν όλο το βράδυ, ενώ κανείς δεν περνούσε από τους άδειους δρόμους.

«Αρχισα την έρευνα. Αναρωτιόμουν γιατί γίνονταν αυτό και πόσο κοστίζει», διηγείται στο CNN. Τα αποτελέσματα που αντίκρισε, ήταν ένα πολύ καλό κίνητρο για να αρχίσει τη δουλειά. Μόνο η Ευρώπη ξοδεύει περισσότερα από 10 δισ. ευρώ το χρόνο για το φωτισμό των δρόμων, περίπου το 40% του κόστους των κυβερνήσεων για την ενέργεια. Παράλληλα όμως η χρήση τους συνεπάγεται και εκπομπές 40 εκατ. τόνων διοξειδίων τους άνθρακα ετησίως, που ισοδυναμεί με τη λειτουργία 20 εκατ. αυτοκινήτων στο ίδιο διάστημα.

Διαπιστώνοντας όλα αυτά λοιπόν, σχεδίασε ένα έξυπνο σύστημα φωτισμού, που χρησιμοποιεί ασύρματους αισθητήρες. Ετσι λειτουργεί μόνο όταν αντιλαμβάνεται την παρουσία ανθρώπου, ποδηλάτου ή οχήματος και

Τύχη ο γίγαντας κρυμμένος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα


G  I  A  N  D  S 

Φαίνεται σχεδόν σαν ένα αστείο, και ακόμη περιμένει την επιβεβαίωση από τους επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα για την παρουσία ενός πλανήτη που συμβάλλει στην αλλαγή κατεύθυνσης των κομητών και αστεροειδών που εισέρχονται στο ηλιακό μας σύστημα.


Ένας νέος γιγαντιαίος κρυφός πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα

Αυτός ο πλανήτης ονομάζεται Τύχη και είναι ο μεγαλύτερος από τους γνωστούς πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Η ύπαρξή του έχει προταθεί σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Ίκαρος, το Νοέμβριο του 2010 από τους αστροφυσικούς John Matese και Daniel Whitmire του Πανεπιστημίου της Λουιζιάνα, οι οποίοι πραγματοποίησαν έρευνες σχετικά με την αλλαγή της κατεύθυνσης των κομητών και αστεροειδών που εισέρχονται στο ηλιακό μας σύστημα. 
Τώρα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, και τα στοιχεία τους για την ύπαρξη του γίγαντα του φυσικού αερίου, έχουν εντοπίσει από το διαστημικό τηλεσκόπιο WISE της NASA, απλά περιμένουν να αναλυθούν.


Όταν η Τύχη επιβεβαιωθεί και άλλα τηλεσκόπια θα μπορούσαν να την επισημάνουν και να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή της. Οι δύο αστροφυσικοί είναι πεπεισμένοι ότι η Τύχη είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερη από τον Δία, και είναι εδώ που βασίζεται το γεγονός για την υπόθεσή τους. 
Αυτός ο τεράστιος εξωπλανήτης, οδηγεί πολλούς κομήτες μεγάλης περιόδου (οι οποίοι θα πρέπει να προέρχονται από το Νέφος του Oort) στο εσωτερικό του πλανητικού μας συστήματος. Στην πραγματικότητα, μερικοί αστεροειδείς και κομήτες παρουσιάζουν ανώμαλες τροχιές, όπως η ελλειπτικότητα τους δεν είναι σύμφωνη με την προέλευσή τους και ως εκ τούτου πιθανώς κάτι να διατάραξε την τροχιά τους.
Τώρα οι δύο επιστήμονες αναμένουν την αποστολή δεδομένων από το WISE για να δώσουν οριστικά τα αποτελέσματα τους για αυτόν τον τεράστιο πλανήτη.

Το WISE "σαρώνει" τον ουρανό στο υπέρυθρο, συλλαμβάνοντας περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια εικόνες: από μακρινούς γαλαξίες και

Ο «καυτός Δίας» αποδείχτηκε γαλάζιος

J U P I T E R 
Βρετανοί επιστήμονες για πρώτη φορά προσδιόρισαν το χρώμα ενός πλανήτη από μη ηλιακό αστρικό σύστημα – βρέθηκε ότι είναι γαλάζιο. Αυτό θα αποκαλύψει ελαφρώς το αίνιγμα των πλανητών ειδικής κατηγορίας – τους αέριους γίγαντες, γνωστούς και ως καυτός Δίας. Καυτοί επειδή περιστρέφονται πολύ κοντά στα άστρα.

Ο πλανήτης, γνωστός με τον αριθμό HD 189733 b, ανακαλύφθηκε το 2005, ανήκει σε άστρο, που βρίσκεται σε απόσταση 63 ετών φωτός
από τον Ήλιο. Εξαιτίας της εγγύτητας στο άστρο το τοπικό έτος διαρκεί μόλις δύο ημέρες. Η κατάσταση εκεί είναι απλά μία κόλαση: στη φωτεινή πλευρά η θερμοκρασία φτάνει τους 1000 βαθμούς Κελσίου.
Είναι πιθανό ότι εκεί μαίνονται τυφώνες και πέφτει γυάλινη βροχή από μικροσκοπικές σταγόνες ενώσεων πυριτίου – τα πυριτικά άλατα, με τα οποία είναι κορεσμένα τα σύννεφα. Η παρουσία των πυριτικών αλάτων είναι αυτή που καθόρισε την απόχρωση του ίδιου του πλανήτη, θεωρούν οι Βρετανοί.
Πώς αποδείχθηκε, ότι είναι γαλάζιος; Οι επιστήμονες πραγματοποίησαν μία φασματική ανάλυση της ακτινοβολίας του άστρου, όταν ο πλανήτης ήταν κρυμμένος πίσω του. Η ένταση στην πράσινη και κόκκινη περιοχές δεν άλλαξε, ενώ στην μπλε περιοχή ελαττώθηκε ελαφρά. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή στους αστρονόμους, λέει ο επιστήμονας του Ινστιτούτου Διαστημικών Ερευνών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, Αλεξάντρ Ρόντιν:
Πρόκειται για μία από τις πιο αποτελεσματικές μεθόδους, όταν ο πλανήτης καλύπτει το φως του άστρου και ο παρατηρητής βλέπει το φάσμα τόσο του άστρου, όσο και του πλανήτη. Και όταν ο πλανήτης βρίσκεται πίσω από το άστρο, βλέπει μόνο το φάσμα του άστρου. Έτσι, με τη βοήθεια ακριβών μετρήσεων μπορεί να εκτιμηθεί χοντρικά το φάσμα του ίδιου του πλανήτη.
Η ασθενής ακτινοβολία του μη ηλιακού πλανήτη είναι πολύ δύσκολο να διαχωριστεί από το ίδιο το άστρο. Σε μεγάλη απόσταση γίνονται ένα, γι’ αυτό

ΑΟΡΑΤΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ | ELEUSIS


I N V I S I B L E
 Y R A M I D

       Εκτός από την ορατή Πυραμίδα, την πυραμίδα με το μάτι σύμβολό των Πεφωτισμένων και κάθε Κρόνιας οντότητας και κάθε Υπέρ Οντότητας της Πληροφορίας 
υπάρχει και αλλή μία πυραμίδα ακόμη πιο υποχθόνια ακόμη πιο επικίνδυνη, η Αόρατη.
Η Αόρατη Πυραμίσα είναι μία πυραμίδα Χαμαιλέοντας η οποία έχει το πλεονέκτημα να
παίρνει σχήμα να μεταλλάζεται και να γίνετε ακόμη και αόρατη μπροστά στους ανθρώπινους οφθαλμούς. Η τεχνολογία Στελθ χρησιμοποιείτε αυτήν την στιγμή από τους εχθρούς, από τους εχθρούς όχι μόνο των Έλλην αλλά από τους εχθρούς όλων των  ανθρώπων.

       Αυτή η Πυραμίδα εύκολα μπορεί να γίνει η ταμπέλα και να πάρει την μορφή του Διός του Απόλλωνα και κάθε Υπέρ ήρωα με σκοπό να εντάξει στις τάξεις της και στο αόρατο μαντρί της τα Νέα Ορατά και Αόρατα Πρόβατα για τον δικό της στόχο και σκοπό.Η Αόρατη Πυραμίδα λειτουργεί στα πρότυπα της ίδιας της Υπέρ Οντότητας της Πληροφορίας και αποτελεί την εξέλιξη του Κρόνιου Λογισμικού της Μήτρας ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρείτε εξέλιξη στην απέναντί μερία. Έτσι οι Πυραμίδες διπλασιάστηκαν η ορατή είναι η γνωστή  Πεφωτισμένη και  η αόρατη είναι  η άγνωστη  Υπέρ Υποχθόνια Αόρατη Δύναμη  η οποία όχι μόνο μπορεί να μην είναι ορατή στους ανθρώπινους οφθαλμούς άλλα μπορεί εύκολα και να παρασύρει φορώντας την Μάσκα του Καλού ακόμη φορώντας και

W A T E R


W A T E R

W A T E R

Το «Monitor» της δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ερευνά τον ρόλο της Κομισιόν στο θέμα των ιδιωτικοποιήσεων.

Η εκπομπή της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης «Monitor» έκανε πρόσφατα μια έρευνα για τις πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις χώρες μέλη της Ε.Ε. για να

ιδιωτικοποιήσουν τις υπηρεσίες ύδρευσης.

Το ρεπορτάζ αναφέρεται στην περιοχή Pacos de Ferreira της Πορτογαλίας όπου επιβλήθηκε η ιδιωτικοποίηση και όπου μέσα σε λίγα χρόνια τα τιμολόγια αυξήθηκαν 400 τα εκατό και συνεχίζουν με αύξηση 6 τα εκατό κάθε χρόνο. «Δεν μπορούμε πια να πιούμε νερό, όπως πίναμε στο παρελθόν, δεν είναι καλό» λένε οι κάτοικοι της περιοχής που ήταν από την αρχή αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση.

Το 8λεπτο βίντεο στη συνέχεια πηγαίνει στο κέντρο του προβλήματος στις Βρυξέλλες. Εκεί ερευνά σε βάθος την κατάσταση και παρουσιάζει έγγραφα που αποδεικνύουν την απόφαση για «άνοιγμα της αγοράς» του νερού, ξεκινώντας από τις χώρες του Νότου, μια αγορά που την υπολογίζουν σε τριψήφια δις. Όσο για τους ποιους έχει ως συμβούλους, στην ομάδα ειδικών που χαράσσουν την πολιτική του νερού, ο επίτροπος Barnier ο ισχυρός άντρας της Commission, το ρεπορτάζ μας πληροφορεί ότι είναι το Steering Group που αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές των μεγαλύτερων πολυεθνικών του χώρου.

«Το γκρουπ δεν το επέλεξα εγώ» δηλώνει ο Barnier, «Αν με ρωτάτε αν θα έπρεπε να είναι

M A S O N S

M A S O N S
 TEKTONS ILLUMINATIS
Γενική Ανασκόπηση - Πως φτάσαμε μέχρι εδώ; Μέχρι το 1789 είχε την εξουσία η Μαύρη Αδελφότητα στον Κόσμο, η αλλιώς Μαύρη Αριστοκρατία. Η Αδελφότητα αυτή διοικούσε τον κόσμο με Αριστοκράτες, Βασιλιάδες, Αυτοκράτορες, Πρίγκιπες και ου τω καθ εξής. Περί το 1760 η Λευκή Αδελφότητα θέλησε να πάρει αυτή την εξουσία στον Πλανήτη από την Μαύρη,έτσι λοιπόν το 1776 ίδρυσε τους Ιlluminati. Τον ίδιο χρόνο μαζικές επαναστάσεις όλες Στημένες από την Λευκή Αδελφότητα ξεσπούν παντού εναντίων των "κακών" βασιλιάδων.Βλέπετε πάντα υπάρχει ενεά σχέδιο το οποίο έχουν τα αφεντικά.. Χρειάζονται όμως τους ανθρώπους πάντοτε για να το φέρουν εις πέρας. Το 1789 έχουμε την Γαλλική Επανάσταση όπου ουσιαστικά δηλώνει την νίκη της Λευκής Αδελφότητας έναντι της Μαύρης.. Η Γαλλική Επανάσταση κατάργησε την απόλυτη μοναρχία στην Γαλλία γκρεμίζοντας το φεουδαρχικό σύστημα τους παλαιού καθεστώτος. Αυτή ήταν και η Παλαιά Τάξη Πραγμάτων της Μαύρης Αδελφότητας. Όλοι σήμερα ακούνε Νέα Τάξη και Νέα Τάξη και δεν αναρωτιούνται.. αφού αυτή είναι η νέα.. ποια ήταν η παλιά;

Εμπας Περιπτώσην οι επαναστάσεις συνεχίστηκαν σε όλο το κόσμο από τα τσιράκια της Λευκής Αδελφότητας και το 1905 όρισαν τον Λευκό Οίκο το σύμβολο εξουσίας της Λευκής Αδελφότητας

πάνω στον πλανήτη ως το επίσημο όργανό τους στη Γη. Αμέσως μετά έβαλαν πλώρη να καταλάβουν πλήρως την εξουσία έχοντας ένα σχέδιο.. <<με όνομα το σχέδιο των 100 ετών>>

Η Μαύρη Αδελφότητα που μόλις πρότινος είχε την εξουσία και την έχασε οπως ηταν φυσικό αντέδρασε με αποτέλεσμα τους 2 Παγκόσμιους Πολέμους που ξεκίνησαν απο το Αρχηγείο την στην Ευρώπη που ήταν και είναι η Βαυαρία και

Ανθρωπότητα - Η ιστορία όλων μας Επ.1 ~ Εφευρέτες (Ντοκιμαντέρ)

Με ατού τα εντυπωσιακά γραφικά, παρουσιάζεται η (συμβατική) ιστορία των ανθρώπων πάνω στη γη, έτσι όπως αυτή διαμορφώθηκε επηρρεασμένη από την φύση, την επιστήμη, τη γεωλογία, την αστρονομία, τη βιολογία και φυσικά από τις αλληλεπίδρασεις που επέφεραν οι επαφές μεταξύ των ίδιων των ανθρώπων. Κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή, με αναφορές και δεδομένα από διαφορετικές χρονικές περιόδους.Στο πρώτο επεισόδιο...

Σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους, ο άνθρωπος έμαθε να επιβιώνει σε αντίξοες συνθήκες, αλλά οι δυσκολίες τον έκαναν πιο δυνατό χάρη στην εφευρετικότητά του...


Πηγή

Nasa: Η ακτινοβολία εχθρός των αστροναυτών στην αποστολή για τον Άρη


MARSRAY
    Η νέα έρευνα δείχνει ότι οι αστροναύτες θα λάβουν μια πολύ μεγάλη δόση επιβλαβούς -και δυνητικά καρκινογόνου- ακτινοβολίας μέχρι να φτάσουν στον Αρη και άλλη τόση κατά την επιστροφή τους, αλλά και κατά την
παραμονή τους στον κόκκινο πλανήτη.

Nέα επιστημονική έρευνα που διεξήχθη υπό την εποπτεία της NASA δείχνει πως η έκθεση στη διαστημική ακτινοβολία θα αποτελέσει σοβαρότερο κίνδυνο, από ό,τι αρχικά είχε εκτιμηθεί, για τους πρωτοπόρους αστροναύτες που θα επιχειρήσουν το πρώτο ταξίδι μετ' επιστροφής στον πλανήτη Αρη - και

Πως ξεκίνησε η μανία με τους ερπετοειδής

REPTILEMANIA

Βρισκόμαστε στην δεκαετία του 1990,όταν και το ίντερνετ στην Ελλάδα
 ήταν σε νηπιακά βήματα, όπου παρουσιάζεται ένας ''Μεσσίας'', ίσως ο μεγαλύτερος συνωμοσιολόγος όλων των εποχών, ο David Icke,ο οποίος εκτός της ιδιότητας του αυτής, ήταν και τερματοφύλακας καθώς και ρεπόρτερ του BBC. Ο David Icke διατυπώνει την θεωρία του, ότι υπάρχουν άνθρωποι-σαύρες που πίνουν αίμα για να διατηρούν την ανθρώπινη μορφή τους,εμπλέκει τους πάντες, από προέδρους μέχρι και την βασιλική οικογένεια καθώς και τους Rothchild και Rockfeller αλλά και το Βατικανό και τους πάπες, τους Illuminatti σαν πιόνια των ερπετοειδών που τους βοηθάνε να πετύχουν τα σχέδια τους μέσω των ΜΜΕ, των εταιριών τους και διάφορων μυστικών οργανώσεων ..όλα σε ένα... Όχι βέβαια ότι όλοι αυτοί  είναι τα καλύτερα παιδιά και 
οι προθέσεις του είναι αγνές.....

Η κιβωτός του Νώε ήταν στρογγυλή;


Η Κιβωτός του Νώε δεν έμοιαζε με ένα πλοίο με την παραδοσιακή έννοια, αλλά ήταν γιγάντιο κυκλικό σκάφος από καλάμια, όπως ισχυρίζεται Irving Finkel του Βρετανικού Μουσείου.


Ο επιστήμονας κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό αφού διάβασε την περιγραφή του σκάφους, που δραπέτευσε από τις πλημμύρες, σε μια βαβυλωνιακή πήλινη πλάκα, η εκτιμώμενη ηλικία της οποίας είναι περίπου 3.700 χρόνια, όπως αναφέρει η εφημερίδα The Guardian.
«Σε όλες τις απεικονίσεις που έχουν γίνει, οι άνθρωποι υποθέτουν η κιβωτός ήταν, ένα σκάφος ανοιχτής θάλασσας με κοφτερή πλώρη για να σχίζει τα κύμματα. Παραβλέπου όμως το γεγονός ότι η Κιβωτός δεν έπρεπε να ταξιδέψει αλλά απλά να επιπλέει, και οι οδηγίες ήταν για έναν τύπο σκάφους που ήξεραν πολύ καλά. Ακόμη και σήμερα, μερικές φορές, χρησιμοποιείται στο Ιράν και

Hugh Jackman (Wolverine) : «Είμαι Έλληνας εξ αίματος»!!!!

Wolverine
Ο Wolverine επιστρέφει πιο θυμωμένος από ποτέ. 

 τη φορά η περιπέτεια ταξιδεύει στο Τόκιο, με τον υπερήρωα 

να προσπαθεί να σώσει, να σωθεί και να ανακαλύψει

 τη δική του αλήθεια. 


O Hugh Jackman μίλησε αποκλειστικά στο Star και στην Έλγκα Νταϊφά και μας αποκάλυψε μια δική του αλήθεια που δεν την γνωρίζαμε. Ποια είναι αυτή; Μα ότι στις φλέβες του κυλάει αίμα… ελληνικό! Βλέπετε οι πρόγονοί του είχαν

Κατασκευή από μυστικές σήραγγες προκαλούν τους υπόγειους ήχους στην Αμερική

  U N D E R
S O U N DS 

Οι μυστηριώδεις ήχοι συνεχίζουν να εκφοβίσουν τους πολίτες σε διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
Σύμφωνα με ιστοσελίδα τοπική είναι ένα φαινόμενο που έχει προκαλέσει την περιέργεια σε όλη τη χώρα για πολλά χρόνια. 

Πρόσφατα, ωστόσο, οι ήχοι φαίνεται να έχουν αυξηθεί.Οι έρευνες που πραγματοποιούνται από τους τοπικούς δημοσιογράφους δεν εντόπισαν οποιαδήποτε ασυνήθιστη σεισμική δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές και, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε καμία πειστική εξήγηση για τη φύση του φαινομένου.

Τι συμβαίνει;

Η θρησκεία των Ιλλουμινάτι Μασόνων, πως και πότε δημιουργήθηκαν, πως κατέκτησαν τον κόσμο, και πως ο κόσμος παρασύρθηκε για να απολαύσει τα οφέλει της παγκόσμιας Ελίτ.

M A S O N

Η θρησκεία των Ιλλουμινάτι Μασόνων, πως και 

πότε δημιουργήθηκαν, πως κατέκτησαν τον κόσμο, και πως 

ο κόσμος παρασύρθηκε για να απολαύσει τα οφέλει της
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...